Hình ảnh thực tế Golden Bay đến ngày 28-08-2017
 • Hình ảnh công viên hồ cảnh quan khu D16
 • Hình ảnh công viên hồ cảnh quan khu D16
 • Đường D1 - khu D16
 • Đường D1 - khu D16
 • Đường D5 - khu D16
 • Đường N1 - khu D16
 • Đường N2 - khu D16
 • Đường N2 - khu D16
 • Công viên cây xanh khu D16
 • Đường D1 - khu D17
 • Hình ảnh đường D6 - khu D17
 • Công viên cây xanh và sân tennis
 • Công viên cây xanh và sân tennis
 • Hình ảnh biệt thự D17-21-28 đang xây dựng
 • Hình ảnh biệt thự D17-21-28 đang xây dựng
 • Công tác bàn giao nền cho khách hàng đợt tiếp theo
 • Công tác bàn giao nền cho khách hàng đợt tiếp theo
 • Công tác bàn giao nền cho khách hàng đợt tiếp theo
 • Công tác bàn giao nền cho khách hàng đợt tiếp theo